Dokter Guido Van Gheluwe Uw huisarts te Koksijde


Welkom op de website van dokter Guido Van Gheluwe - huisarts voor jong en oud

058 51 04 80 Maak een afspraak

De raadplegingen


Overzicht raadplegingen

 
 Dokter/Médecin Afwezig / Absent  --->Vrijdag 27/05/2022 (zie Nieuws!)

 Maandag/Lundi  Afspraak  / Rendez-vous  Afspraak  / Rendez-vous
 Dinsdag/Mardi Afspraak  /  Rendez-vous Afspraak  /  Rendez-vous
 Woensdag/Mercredi Afspraak  /  Rendez-vous

 -

 Donderdag/JeudiAfspraak  / Rendez-vous Afspraak  /  Rendez-vous
 Vrijdag/Vendredi Afspraak  /  Rendez-vous Afspraak  / Rendez-vous

Heeft u een acuut probleem en u vindt online geen gepaste afspraken meer, aarzel dan niet om te bellen; er is dagelijks meer tijd voorzien dan er online wordt vrijgegeven!

Waarvoor kunt u  allemaal bij mij terecht ?Hoe een afspraak maken?
Vrije Consultaties: enkel maandag en donderdag van 08u15 - 10u00.

op Afspraak: Zie verder. Hoe een afspraak maken?

Heeft u een acuut probleem en u vindt online geen gepaste afspraken meer, aarzel dan niet om te bellen; er is dagelijks meer tijd voorzien dan er online wordt vrijgegeven!

Waarvoor kunt u  allemaal bij mij terecht ?Hoe een afspraak maken?


  • Gekend systeem: u belt om een afspraak te maken naar het nummer 058 51 04 80
  • of maakt zelf een afspraak via de website:
    Maak een afspraak


Dokter Guido Van Gheluwe aan huis


Huisbezoeken moeten telefonisch aangevraagd worden (058 51 04 80), bij voorkeur voor 11.00 uur 's ochtends.

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom raad ik u aan om indien mogelijk op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter gediend.

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, ....), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Hou bij het aanvragen van een huisbezoek rekening met het feit dat huisbezoeken in een kustgemeente als Koksijde heel tijdrovend kunnen zijn ( opstopping, werken, parkeerproblemen,…) en dat de dokter veelal niet kan voorspellen wanneer hij tijdens de dag kan langskomen. Dit hangt immers af van de drukte op de raadpleging en van de geografische spreiding van de andere aangevraagde onderzoeken.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Sportgeneeskunde bij dokter Guido Van Gheluwe


Uw arts bezit het postuniversitair diploma in de Sportgeneeskunde en is tevens erkend Keuringsarts:


Waarvoor kan u bij mij terecht?


  • Het behandelen van allerlei sportletsels, op een wijze aangepast aan de noden van een sporter. Indien nodig in samenspraak met specialisten in verschillende vakdomeinen.
  • Sommige sporttakken vereisen een specifieke sportmedische keuring en een keuringsattest. Dit attest kan u bij mij bekomen na een specifiek onderzoek afhankelijk van de sportdiscipline. Een up-to-date lijst van deze artsen kan u vinden op het internet.

Voor uitgebreide sportgerichte conditietesten wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde centra in de streek!

Wachtdiensten


Koksijde & Sint-Idesbald 1733
Oostduinkerke & Wulpen 1733
Apotheek www.apotheek.be (na 10:00h via politie op 056 22 95 80)
Tandarts www.tandarts.be

De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de Wachtpost te Veurne.

Bel 112 bij levensbedreigende situaties

Wenst u de dokter te spreken?


Dringende vragen kunnen door het secretariaat doorgegeven worden. Indien nodig zal de dokter zelf contact opnemen.

Consultatie houden over de telefoon is echter niet mogelijk. Een goede inschatting maken van een probleem kan niet over de telefoon… de hoorn heeft geen ogen ! Bovendien blijkt dit soms aanleiding te geven tot verkeerde inschatting en telefonisch consulteren wordt door de Orde der Geneesheren verboden.

Slechts bij uitzondering kunnen voorschriften telefonisch aangevraagd worden. In de regel wordt tijdens de consultatie voor voldoende lange periode voor geschreven.

Contact


Dr Guido Van Gheluwe - Uw huisarts te Koksijde

Dr Guido Van Gheluwe
Koninklijke Baan 297
8670 Koksijde St. Idesbald

Op GoogleMaps


Nieuws
Copyright © 2022 | Dr Guido Van Gheluwe